PROJEKTY

     Pilotní projekt - Podpora spisovatelům


Projekt je určený k podpoře dosud neznámých autorů, jejichž přání je vydat své první dílo.

Vydání jakékoli publikace je poměrně zdlouhavý proces, který může odradit spisovatele či kreslíře od vydání svého díla. Mnoho hezkých námětů a dokončených knih tak končí v šuplících a v zapomnění.

Většinou finanční důvody či nevědomost v oblasti vydavatelství jsou příčinami toho, proč se spousta celistvých děl nedostane ke svým čtenářům.

Nabízíme tímto projektem možnost ulehčení cesty hotové knihy či jiné formy publikace - ke koncovému čtenáři.

Vydáváme pod hlavičkou našeho spolku a o vše se postaráme.


Jak na to?


1). Autor pošle základní informace o sobě a svém dílu elektronicky na emailovou adresu zitsrdcem@seznam.cz + zároveň své dílo odešle také v tištěné podobě na adresu uvedenou ve smlouvě.

* Odesláním autor vyslovuje souhlas s tím, že členové spolku mohou dílo číst, ovšem bez jeho dalšího šíření. Spolek se naopak zavazuje k tomu, že s dílem nebude moci dále nakládat, sdílet jej a v případě jeho nevydání, bude skartováno.

Uzná-li spolek, že je autorovo dílo vhodné pro vydání pod jeho záštitou, bude autora informovat o dalším průběhu, viz. níže.

*Spolek není povinnen vydat všechna zaslaná díla

Doporučujeme zasílat díla, která už jsou po korektuře a to především gramatické a dílo je i po formální stránce fakticky připraveno k vydání.

Další kroky:


2). Dále následuje domluva ohledně přípravy tisku díla.

Dohodneme se na způsobu vazby, na jaký formát a papír se bude tisknout...

3). Po odsouhlasení podmínek následuje podpis Smlouvy nakladatelské a licenční, ve které se autor zavazuje uhradit nakladateli bezhotovostním převodem do 5 pracovních dnů od uzavření této smlouvy částku 2.000,- Kč jako příspěvek na vydání díla.

4). Předmětem smlouvy je, že spolek zafinancuje tisk 100 ks knih s ISBN, z nichž

* 10 kusů náleží autorovi.

* 5 kusů je rozesláno je rozesláno na povinné výtisky dle zákona:

      Zákon č. 37/1995 ze dne 8. února 1995 o neperiodických publikacích

* 85 kusů rozmnoženin díla je určeno k prodeji prostřednictvím spolku Žít srdcem. O způsobu distribuce i propagace rozhoduje spolek sám.

*Nakladatel není povinen nad stanovený náklad vydávat další rozmnoženiny díla.

*Autor je oprávněn odkoupit další kusy rozmnoženin díla od nakladatele, vždy však nejméně 5 kusů rozmnoženin díla, za zvýhodněnou cenu ve výši 80% ze stanovené doporučené prodejní ceny rozmnoženiny díla.

5). Vytištěné dílo rozdistribujeme a zpropagujeme po celé České republice.