Ing. Aneta Schauerová

zakladatelka spolku Žít srdcemLehkou až humornou formou a v příjemném prostředí lze daleko účiněji předávat informace, které jsou nezbytné pro správný vývoj lidí.

Z tohoto důvodu jsem založila spolek Žít srdcem, ve kterém každý získá přísun zcela průlomových informací o svém životě a o životě na této planetě.

Daniel Matoušů

Prezentuje své vlastní semináře ENERGIE V NÁS, na nichž seznamuje posluchače se základním propojením energií v lidském těle a ukazuje sounáležitost mezi stravou, slovem i pohybem.

Vytvořil a sestavil vlastní cvičení DAM, při kterém dochází k uvolňování energetického systému člověka. Tímto se zbavuje stresu, únavy a přetížení z dennodenního života. Aktuálně cvičení probíhá pravidelně každé úterý v Sokole na Florenci.

Provádí osobní poradenství, díky nimž Vás dokáže navézt na správnou, sobě vlastní cestu.

Bývá zván na přednášky na festivaly rozvojového charakteru.

Dále například píše články a věnuje se výtvárné činnosti.

Ing. Blanka Mikulová
Doprovází Daniela Matoušů na jeho přednáškách, seminářích a cvičeních.

Ona sama ale také provádí osobní poradenství, při nichž využívá různých alternativních metod k tomu, aby člověk poznal nejen sebe, ale i hlavní zádrhely či přínosy ve svém životě.