POZNÁNÍ SEBE SAMÉHO


Jedině s upřímností k sobě, soustavnou trpělivou prací na sobě, jsme schopni žít srdcem a jít vlastní cestou.

Práce je to náročná, ale pokud vytrváte, naleznete nejen sami sebe, ale může se Vám podařit realizovat své sny.

S Vaší odhodlaností a s naší pomocí, je to možné.


RODIČOVSTVÍ


Ne každý člověk má být rodičem.

Na našem povídání se například dozvíte co obnáší, když se jím stane, co znamená být rodičem.

VZTAHYPartnerství, rodina, profese -  pouze na nás záleží, zda si utvoříme vztahy takové, jaké potřebujeme kolem sebe mít pro svůj přirozený rozvoj a růst, tak abychom mohli žít i v této společnosti svobodně.


Především jsme však součástí vesmíru.

Když si toto ve svém srdci připustíme, můžeme začít vnímat, cítit a rozeznávat vesmírné síly a zákony.

Život nám tak začne nabývat smyslu, a tím i přirozeného štěstí, jistoty a lehkosti.


PODMÍNKY VE SPOLEČNOSTIDůsledkem toho, že se člověk najde, může se lépe orientovat ve společnosti a překonává životní překážky se získanou jistotou a stabilitou.