Cílem zapsaného spolku Žít srdcem je předávat informace, o kterých se v naší společnosti hovoří buď neuceleně a nedostatečně, anebo se o nich ani neví.

Předávání těchto informací je podáváno lehkým, místy až humorným způsobem. A to i přesto, že během vyprávění zaznívají velice často zprávy silné,  průlomové, které otevírají oči jedincům i celé společnosti.

Formou seminářů a kolektivního vyprávění, se lidé dozvídají o sobě, o svých vztazích. Dále potom o společnosti, ve které žijeme a o vesmíru, který nás obklopuje.

Další činností spolku je vydávání a distribuce publikací různých formátů s rozličnými tématy.

Autoři a zároveň členové spolku tak neustále hledají možnosti a způsoby, jak co nejúčelněji předat své vědomosti a zkušenosti celé široké veřejnosti.